Vulcan
»Inne szkolenia »Konto
ICT
Zapraszamy od października 2010 r. na bezpłatne szkolenia z zakresu  wykorzystania  ICT  w  organizacji i zarządzaniu placówką oświatową oraz w nauczaniu różnych przedmiotów.   Szkolenia współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
»Więcej
Kogo zapraszamy
Zgodnie z założeniami projektu adresatami szkoleń są pracownicy oświaty (dyrektorzy i nauczyciele),  zamieszkali i zatrudnieni na terenie województwa pomorskiego, którzy chcą podnieść kwalifikacje z zakresu wykorzystania ICT w swojej pracy.
»Więcej
Terminy szkoleń

Szkolenia w ramach projektu realizowane będą od  października 2010 r.  do  lutego 2012 r.  na terenie całego województwa pomorskiego.

»Więcej
Efekty
Osoby uczestniczące w szkoleniach nabędą m.in. umiejętności:
  • wykorzystania nowoczesnych technik ICT w organizacji i zarządzaniu szkołą,
  • stosowania nowoczesnych narzędzi ICT w procesie nauczania różnych przedmiotów,
  • posługiwania się platformą edukacyjną Fronter.
» Więcej
Kontakt
Kontakt Biuro projektu:
VULCAN sp. z o.o.
Oddział Sopot
ul. M. Reja 13/15
81-874 Sopot

Tel.: 058 555 13 40
Fax: 058 555 73 02
e-mail: ict.projektpomorski@vulcan.edu.pl
»Więcej
EU
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl
»Na górę
aktualizacja: 2015-12-30 :: © VULCAN sp. z o.o.